Umetnost inspirisana Vaskrsom

0

Vaskrs je jedan od najvećih hrišćanskih praznika. Priča koju ovaj praznik pripoveda inspirsala je brojne umetnike kroz istoriju, koji su motive vaskrsenja i Hristove žrtve prikazivali na najmaštovitije načine.

U ovom članku moći ćete da vidite celokupnu priču o vaskrsenju ispripovedanu kroz niz poznatih umetničkih dela:

 1. Tajna večera, Leonardo da Vinči
 2. Agonija u Getsemanskom vrtu, Andrea Mantenja
 3. Izdaja Isusa, Karavađo
 4. Isus pred Anom i Kajfom, Madrazo
 5. Poricanje Svetog Petra, Seger
 6. Šta je istina?, Nikolaj Ge
 7. Vidite, čovek, Cizeri
 8. Bičevanje Hrista, Ruben
 9. Hrist sa krstom, El Greko
 10. Hristos nosi krst, Ticijan
 11. Hristos pada na putu za Kalvariju, Rafaelo
 12. Povorka za Kalvariju, Brojgel Stariji
 13. Krunisanje trnjem, Karavađo
 14. Hristovo raspeće, Velaskez
 15. Raspeće iz prvog lica, Džejms Tiso
 16. Silazak s krsta, Ruben
 17. Hristova grobnica, Karavađo
 18. Vaskrsenje, Pjero dela Frančeska

 

Tajna večera

Tajna večera

Tajna večera ili poslednja večera je večera koju je u četvrtak, dva dana po ulasku u Jerusalim i pre svoga mučeništva i smrti, Hrist održao sa apostolima, po pravilima pashalne gozbe kod Jevreja. Nakon ove večere Hrist će biti izdan, uhapšen i raspet.

Agonija u Getsemanskom vrtu

Na ovoj poznatoj slici Andree Mantenja, možete videti Isusa koji se moli u Getsemanskom vrtu, dok apostoli spavaju, a Juda predvodi pobunjeni narod.

Izdaja Isusa

Izdaja Hrista, ili Judin poljubac, je način na koji je Juda identifikovao Hrista za rulju koja je došla sa čelnim sveštenicima da ga uhapsi.

Isus pred Anom i Kajfom

Na ovoj slici vidimo scenu sa sudjenja Isusu pred Sanhedrinom, skupštini sastavljenoj od 23 sudije imenovane za svaki grad u biblijskoj zemlji Izrael.

Poricanje Svetog Petra

Isus je predvideo da će ga se Petar odreći tri puta pre nego petlovi označe početak sledećeg jutra. Na ovoj slici vidimo Petra koji poriče da ima veze s Hristom onima koji ga pitaju.

Šta je istina?

Geova slika prikazuje arogantnog Pontija Pilata koji pita Hrista: “Šta je istina?”. Pilat izgleda kao da već zna odgovor, a jedan snop svetlosti deli ga od Hrista.

Vidite, čovek

Ova slika prikazuje Pilata kako pokazuje Hrista stanovništvu Jerusalima. Pretpostavlja se, a na osnovu tumačenja jevanđelja, da je pred Pilata Hrist doveden pod optužbom da sprema pobunu protiv vlasti, pre svega zbog njegovih reči da je on “kralj Jevreja”.

Bičevanje Hrista

Bičevanje Hrista je scena koja se često oslikava u hrišćanskoj umetnosti. To je jedan od glavnih motiva, koji pokazuje patnju Hrista, kao i zaslepljenost rimskih vlastodržaca i njihovu osionost.

Hrist sa krstom

U Grekovoj verziji Isusa s krstom vidimo klasičnu hrišćansku simboliku, izmučen, ali odlučan pogled, kao i krunu od trnja, koju je prema jevanđeljima Isus nosio sve do trenutka raspeća.

Hristos nosi krst

Ticijanova verzija Isusa s krstom naslikana je 1565. godine. Za razliku od odlučnijeg Isusa kod Greka, Ticijanov Isus ima suzan pogled koji je uprt pravo u posmatrača slike.

Hristos pada na putu za Kalvariju

Ova slika pokazuje legendarnu scenu u kojoj Isus pada pod težinom krsta, dok njegova majka Marija pada u očajanje od tuge i nemoći.

Povorka za Kalvariju

Kalvarija je još jedan naziv za Golgotu, brdo na kojem je raspet Isus Hrist. Prema jevanđeljima Golgota znači – mesto lobanja. Slika prikazuje povorku koja se uputila ka Golgoti i sav metež oko povorke koji su stvorili Isusovi vernici.

Krunisanje trnjem

Slika koja predstavlja scenu opisanu u Jevanđelju po Mateju u kojoj su izvršioci kazne stavljali Isusu krunu od trnja, posle čega su svi klekli pred njim rugajući mu se povicima: “Živeo kralj Jevreja!”

Hristovo raspeće

Velaskezov Isus je bled i idealizovane lepote čak i u trenucima pred smrt. Primećuje se snažan uticaj klasicizma.

Raspeće iz prvog lica

Za razliku od svih ostalih slika koje prikazuju Isusovo raspeće, na ovoj slici se Isus uopšte ne vidi – sam posmatrač slike je Isus. Slika je prikaz raspeća Isusovog iz prvog lica, pa je tako Tiso prikazao ono što je Isus video s krsta.

Silazak s krsta

 Jevanđelja nam govore da je Josif iz Arimateje skinuo Isusa sa krsta, uvijajući ga u laneni pokrov. Ova slika prikazuje tu scenu.

Hristova grobnica

Posle raspeća, neki od Hristovih apostola i njegova majka, skinuli su ga sa krsta i stavili u grobnicu. Specifičnost ove slike je što na njoj nije vidljiv nikakav pejzaž, nikakva arhitektura – samo mrak. U slikarstvu se ovaj stil naziva – tenebroso. Tenebroso stil stvara efekat izraženosti figura na slici, gde se posmatrač slike fokusira na figure, a ne na pozadinu.

Vaskrsenje

Prema jevanđeljima nakon što je Isus raspet i ostavljen u grobnici, između petka i nedelje, on je ustao iz mrtvih i prikazao se živ svojim apostolima. Na ovoj slici Pjero dela Frančeska prikazao je Isusovo vaskrsenje.

Piše Nikola Jeremijaš.

 

 

 

 

 

Marketing

Ostavite komentar