Sombor: Firma za privatno obezbeđenje menja vodomere za 2,4 miliona

0

Posao zamene vodomera u Somboru dobila je firma Anakonda security d.o.o koja je bila jedini ponuđač na javnoj nabavci JKP Vodokanal, prenosi portal Soinfo. Firma je registrovana za obezbeđenje imovine i lica, kao i za promet roba i usluga.

Izabrana ponuda Anakonde security iznosila je nešto manje od dva miliona dinara ili na nivou procenjene vrednosti posla.

Sa pripadajućim porezom, ukupna vrednost javne nabavke dostigla je 2,4 miliona dinara ili nešto više od dvadeset hiljada evra.

Kako se navodi, trajanje ugovora overeno je na narednih godinu. Prema tehničkoj specifikaciji javne nabavke, izabrani ponuđač će tokom ugovornog perioda biti u obavezi da zameni hiljadu manjih i sto većih vodomera, kao i da pravilno evidentira taj postupak. Takođe, u obavezi je da promeni 500 gornjih delova ventila i 500 fitinga.

Javnom nabavkom je predviđeno da vodomere i kompletan materijal za ugradnju obezbedi naručilac javne nabavke JKP Vodokanal.

Kako se navodi, Anakonda security ima aktivnu saradnju sa javnim komunalnim preduzećem ima od kraja oktobra 2020. godine u okviru ugovora za “čitanje vodomera i raznošenje flajera”.

Anakonda sekjuriti je u poslednjih nekoliko godina bila izabrani ponuđač na javnim nabavkama za poljočuvarsku službu u Somboru i Apatinu.

Zaposleni u Anakondi angažovani su i na poslovima obezbeđenja u javnim upravama i više javnih preduzeća i ustanova. Preduzeće je registrovano i za usluge pomoći u kući na teritoriji Sombora.

Prema finansijskim izveštajima Agencije za privredne registre (APR), prihodi firme Anakonda security su 2011. godine bili 11,1 miliona, dok su sledeće 2012. godine bili 25,27 miliona. Prema poslednjim finansijskim  izveštajima, prihodi te firme 2020. godine bili su 120,3 miliona dinara, uz neto profit od 3 miliona dinara.

Firma Anakonda security postoji od 2002. godine.

Izvor: NOVA EKONOMIJA

Najnovije vesti

Marketing

Ostavite komentar