0

Pred zimu smanjen budžet za bolju životnu sredinu, ali Ministarstvo povećava fond za kupovinu eko-vozila

Novac drastično smanjen pred ovu zimu; foto: Koalicija 27

Budžet Ministarstva životne sredine za ovu godinu je rebalansom smanjen za više od milijardu dinara, ističu iz Koalicije 27, pa pitaju da li je životna sredina uopšte prioritet, kada se novac za projekte smanjuje, a zagađenje je sve veće. Ukazuju i na to da dok se ukupan budžet smanjuje, Ministarstvo povećava fond za kupovinu eko-vozila, koja retko ko može da priušti, a i njihov doprinos zagađenju vazduha, koje je i dalje aktuelno, neuporediv je u odnosu na industriju i energetiku.

Dok nova-stara ministarka Irena Vujović tvrdi da će ulaganja u zaštitu životne sredine ostati jedan od prioriteta – za te prioritete smanjen je novac u budžetu Ministarstva za čak 1,29 milijardi dinara, ukazuju iz Koalicije 27.

Značajno je smanjena finansijska pomoć Evropske unije, za skoro milijardu dinara, prema novom rebalansu, pa iz ove organizacije zato pitaju – da li je zaštita životne sredine zaista jedan od prioriteta Vlade i Ministarstva?

Drastično smanjenje budžeta, kako ukazuju, odnosi se pre svega na upravljanje otpadom i otpadnim vodama, iako mnoga istraživanja i analize ovu oblast vide kao jednu od problematičnijih.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu RS za 2022. godinu sa sobom nosi brojna smanjenja određenih stavki u budžetu, među kojima se najznačajnije razlike odnose na: Sanaciju i zatvaranje nesanitarnih deponija, sistem upravljanja otpadom, izgradnju regionalnih centara upravljanja otpadom, kao i na ostale stavke upravljanja otpadom, otpadnim vodama i hemikalijama, te smanjenja iznose više od 2,5 milijardi dinara. Međutim, ukupno smanjenje budžeta manje je od ovog iznosa, uzimajući u obzir da su se sredstva za neke aktivnosti i uvećala – ističu.

Takođe ističu da se tako nastavlja praksa neadekvatnog odlaganja otpada bez uslova kontrole na nesanitarnim deponijama.

Smanjenjem budžeta u ovim oblastima ne ispunjavaju se ciljevi propisani Programom upravljanja otpadom u RS za period od 2022 – 2031. godine, kao što su: Unapređen sistem upravljanja komunalnim otpadom kroz povećanu stopu reciklaže, smanjeno odlaganje biorazgradivog otpada na deponije i smanjeno odlaganje otpada na nesanitarne deponije – napominju.

U odnosu na planiranih 190 miliona dinara za uređenje i unapređenje sistema zaštite prirode i očuvanja biodiverziteta, sada ta cifra iznosi manje od 70 miliona dinara, kažu iz Koalicije 27, a budžet za Monitoring kvaliteta vazduha, vode i sedimenata smanjen je za skoro 14 miliona dinara.

Ono što posebno izdvajaju kao problematično je to što, dok se ukupan budžet Ministarstva smanjuje, više novca će davati za subvencije za kupovinu eko-vozila – više od 260 miliona dinara je rebalansom za to opredeljeno, u odnosu na planiranih 150 miliona.

Uzimajući u obzir da ovakav tip automobila u Srbiji sebi može da priušti relativno mali broj ljudi, kao i da je njihov doprinos zagađenju vazduha neuporediv u odnosu na industriju i energetiku, Koalicija 27 smatra da postoje mnoge zabrinjavajuće i svrsishodnije oblasti, koje zahtevaju povećanje budžeta, poput subvencionisanja mera energetske efikasnosti i mera za smanjenje energetskog siromaštva, na primer. Ne treba zanemariti ni to da se struja za ekološki “prihvatljiva” vozila u Srbiji za sada najvećim delom dobija iz ekološki “neprihvatljivih” izvora – sagorevanjem fosilnih goriva – ističu.

Povećan je i fond za usluge izmeštanja i trajnog zbrinjavanja opasnog otpada, ali iz Koalicije 27 napominju da prema poslednjem izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine najviše opasnog otpada stvara privreda, pa smatraju da bi privreda sama trebalo da plaća upravljanje otpadom koji generiše, na osnovu načela “zagađivač plaća” kao i člana 26. Zakona o upravljanju otpadom, gde su definisane odgovornosti proizvođača otpada.

Ovakve izmene budžeta Ministarstva zaštite životne sredine u suprotnosti su sa preporukama koje je Koalicija 27 dala u svim izveštajima tokom osam godina, u suprotnosti i sa preporukama Evropske komisije, ali i realnim problemima i potrebama građana/ki naše zemlje – zaključuju.

Inače, Koalicija 27 je organizacija koja zagovara i podstiče učešće javnosti u procesu pristupnih pregovora naše zemlje sa Evropskom unijom u poglavlju 27 i predlaže rešenja koja će doprineti zaštiti i unapređenju životne sredine i kvalitetu života. Takođe izdaju i godišnji “Izveštaj iz Senke” koji prati objavu Izveštaja Evropske komisije i napredak reformi u oblasti zaštite životne sredine, ali daje i pregled najvažnijih preporuka za svaku oblast Poglavlja 27.

Izvor: JuzneVesti

Prijatelji sajta: FIRMA.co.rs

Ostavite komentar